Donera organ – blogg om att transplantera organ – livsviktigt

Organ donation: hur gör du om du vill donera organ?

Den här webbplatsen handlar om något som är mycket viktigt – att donera organ. De flesta människor önskar sig självklart en lång livslängd med bibehållen livskvalitet. Men tänk dig en situation där en familjemedlem riskerar dö ifall han eller hon inte kan få ett organ transplanterat. I vilken utsträckning skulle du då försöka hitta ett friskt organ – om det kan rädda livet på din kära?

doneraorgan

Livsviktigt – vad kan du göra för att hjälpa till kring organbristen?

Varje år dör ett trettiotal innan de hinner få det organ de behöver. Det finns mycket som du kan göra som privatperson och hjälpa till att sprida informationen om betydelsen av organdonationer:

 • Skaffa dig ett digitalt donationskort på http://app.merorgandonation.se/
 • Anmäl dig till socialstyrelsens donationsregister här
 • Registrera ett donationskort på Donationsrådets webbplats
 • Hämta ett donationskort på Apoteket och tanken är att du sedan bär med dig donationskortet i din plånbok.
 • Prata med dina vänner varför det är viktigt med organdonation och se till att gilla den här sidan på Facebook, Twitter och Google+
  så att ordet sprids.
 • Om du politiskt tycker att lagstiftningen och incitamenten för att donera organ borde ses över skriv på den här listan

 

doneraorganDonation av organ – vad innebär det att donera organ?

Rent tekniskt innebär organ donation att man gör en donation av biologisk vävnad eller ett organ i människokroppen. Organet tas från en levande eller död person och ges till en levande organ mottagare. Det transplanterbara organet och dess vävnader avlägsnas med kirurgi och donationen är baserad på både givarens och mottagarens personliga förutsättningar.

Varje avliden donator kan rädda livet på 8 personer.De organ som idag transplanteras i Sverige är livsviktiga organ som njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel och i vissa fall tunntarm.  Vävnader som transplanteras är bla hornhinnor i ögat och hjärtklaffar, men det går också att transplantera hud och benvävnad. Man har ett förmodat samtycke att är positivt inställd till att donera sina organ om man inte uttrycker motsatsen. Man räknar med att ungefär 10% motsäger sig organtransplantationer.

Det finns ingen specifik åldersgräns att man inte får donera organ men man gör en individuell bedömning hur pass väl organen är och hur friska organen är. Inte heller levnadsvanor eller sjukdom spelar någon roll men man försöker göra en åldersmatching kring organen.

Organ donation i Sverige

Det finns för få organ donatorer i Sverige. Årligen genomförs omkring 600 organ transplantationer och 800 vävnadstransplantationer i Sverige. Köerna till ett nytt organ blir allt längre och nu räknar man med att ungeför 750 svårt sjuka väntar på olika organ.Tyvärr är det bara 1,5 miljoner svenskar som har registrerat sig på donationsregistret och med det placerar vi oss i bottenskiktet på donationer per capita tillsammans med länder som Tyskland och Holland. Eftersom efterfrågan är större än utbudet är det rimligt anta att det förekommer svart handel med organ i dessa länder.

Sedan 2010 har organdonationerna minskat med 20 procent enligt en rapport från socialstyrelsen och det är stora skillnader mellan olika landsting. Exempelvis fick Jönköping inte fram några donatorer alls under 2010 medan Jämtlands län toppade listan. Under 2012 identifierade Uppsala 19 organdonatorer medan Östergötland identifierade 3 donationer.

Vad kan det finnas för lösningar på organ bristen?

Tyvärr har modellerna som finns kring organ donationer misslyckats eftersom det inte finns tillgång till så många organ som behövs. Resultatet är att det blir fler personer som söker sig till medicinsk turism och en ökad svart marknad för organ handel – men det som är värre är att människor dör och lider i onödan i sin väntan på att få organ.

Eftersom efterfrågan av organ är större än utbudet av kroppsdelar kan man ställa sig frågan vem som ska avgöra vem som ska få organet och på vilka premisser detta ska avgöras. Ska beslutet om donation vara baserat på ekonomi, regleras juridiskt eller vara ett strikt medicinskt beslut?

Det finns en del olika scenarier som kan inträffa:

 • Marknadsplatser för organ (vilket är förbjudet i många länder). Trots det är det många som förespråkar detta
 • Frivilliga lösningar
 • Medicinska framsteg och tekniska genombrott inom områden som: genteknik, nanoteknik, mekaniska organ och stamcellsbehandling. Forskare hoppas kunna göra det möjligt att reparera sjuka organ med specialanpassad vävnad.
 • Ändrad lagstiftning exempelvis har man kommit med ett förslag i Wales som innebär att man har gett samtycke till donation av organ och vävnader om ingenting annat har angivits. Läs mer i Guardian

Läs amerikansk juridisk artikel om de olika lösningarna

Förslag om ekonomisk ersättning för organdonation

Från forskarvärlden har det gjorts en avhandling att låta någon samhällelig institution betala en summa på 30 000 – 50 000 kronor till dödsboet i utbyte att de säger ja till en organdonation. Dessutom är det tänkt att en del av ersättningen går till välgörenhet. Givetvis är förslaget från de tre forskarna Gustav Tinghög, Faisal Omar och Stellan Welin kontroversiellt men förslaget fick mycket utrymme i media. Syftet med uppsatsen var att utarbeta ett förslag till ersättning för organdonation som skulle kunna lösa organbristen och de ville undersöka om förslaget är förenligt med de etiska värderingar som finns i den svenska sjukvården. Deras slutsats var att det är förenligt med de värden som finns inom svensk sjukvård och bör tas under övervägande samtidigt som man jobbar vidare med risker som rör tvång, kommersialisering och etiska frågeställningar.
Om du tycker ekonomisk ersättning är något som vi borde se närmare på.
Skriv på den här namnlistan .

Förslag om ekonomisk ersättning övervägs i Kina
Den 25:e april 2011 rapporterade TT att Kinas regering överväger ekonomiska lockbeten för att locka folk att donera organ. Kina har organbrist sedan man införde förbud på donationer från levande 2007 vilket har skapat illegal organhandel. Enligt vice hälsoministern handlar det om ”subventioner av medicinkostnader för donatorer och hjälp med begravningskostnader”. De föreslår även skatte rabatter och sjukförsäkringar för anhöriga. Läs artikeln här

Andra intressanta exempel för att öka donationsviljan
Israel lär ha infört en policy att om du är med på organdonationslistan, och har varit så i minst 3 år, så är du och dina närmaste själva prioriterade på organ om det skulle behövas. Mer information: Nya donationslinjen finns på telefon: 020-67 77 77 och de svarar på frågor om donation.